Fantastika 2018: Swecon 2018 (2018)

Datum:2018, 15-17 juni
Plats:Stockholm (Dieselverkstan)
Medlemmar:315 (Tomas Cronholm, Facebook 2019-10-29)
Hedersgäst:Kij Johnson
Ian Watson
Mike Carey
Kongressordförande:Carolina Gómez Lagerlöf
Kommitté:Anders Reuterswärd
Britt-Louise Viklund
Jakob Hessius
Mårten Svantesson
Tomas Cronholm

Tillbaka till översikten.